Prowadzenie dokumentacji

II. Prowadzenie dokumentacji związanej z zestawieniami informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat:

  • cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykazy o zkresie korzystania ze środowiaska, Zbiorcze zestawienie informcji o zakresie  korzystania ze środowiaka oraz o wysokości należnych opłat. Pojazdy, kotły (ryczałt, wskaźniki), klimatyzacja, emisja technologiczna, przeładunek benzyn, chów i hodowla drobiu, trzody chlewnej, 
  • dostarczanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań,  
  • pełna sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska,     
  • uczestnictwo podczas przedmiotowych kontroli. 

Zapraszamy do współpracy