Sprawozdania KOBIZE

V. Sprawozdania KOBIZE, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

  • rejestracja zakładu oraz wykonywanie sprawozdań dla miejsca korzystania ze środowiska, raport inwestycyjny, samochody, zestawienie, 
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273, z późn. zm.), zwana dalej "Ustawą", powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą". Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130 z 2009r., poz. 1070 ze zm.) wprowadziła obowiązek składania przez podmioty korzystające ze środowiska rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Zgodnie z ww. ustawą dane te zbierane będą przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Krajowej Bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. 

Raport powinien zostać sporządzony i wprowadzony do Krajowej Bazy za rok ubiegły w ustawowym terminie, czyli do końca lutego 2018 roku.
 

Zapraszamy do współpracy