Sprawozdanie KOBiZE

Sprawozdanie KOBiZE, czyli Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, to dokument, który każda firma korzystająca ze środowiska jest zobowiązana sporządzić i przekazać do odpowiedniego ośrodka. Jego celem jest monitorowanie i kontrola emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do atmosfery. Sprawozdanie KOBiZE jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania emisjami, a jego sporządzenie i przekazanie jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

kominy

Obowiązek raportowania w KOBiZE

Obowiązek sporządzania sprawozdań KOBiZE dotyczy wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska, które wprowadzają do atmosfery gazy cieplarniane i inne substancje. Dotyczy to zarówno dużych przedsiębiorstw przemysłowych, jak i mniejszych firm, które w ramach swojej działalności korzystają ze środowiska. Obowiązek ten wynika z ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania KOBiZE

Niezłożenie sprawozdania KOBiZE w wyznaczonym terminie może skutkować nałożeniem na firmę sankcji finansowych. Wysokość kary zależy od wielu czynników, takich jak wielkość emisji, rodzaj substancji emitowanych do atmosfery, a także od stopnia naruszenia przepisów. W najgorszym przypadku firma może stracić prawo do korzystania ze środowiska. Dlatego tak ważne jest terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań KOBiZE.